Takläggare i Dalarna

Dalarnas Takmontage

Att lägga om ett tak behöver varje fastighetsägare göra någon gång i livet. Ett plåttak eller ett betongtak behöver man byta ut efter 30-40 år, ett ytpappstak efter cirka 20-30 år och ett tegeltak efter cirka 50-100 år. Oftast är det inte takets livslängd som avgör när det är dags att byta tak utan istället är det tätskiktet på taket som avgör när det behövs en takomläggning. Tätskiktet, som vanligtvis består av underlagspapp och kallasfalt, behöver normalt bytas ut efter 20-30 år för att hålla taket tätt. I samband med att man byter ut tätskiktet på taket lägger man samtidigt en ny takbeklädnad. Kontakta oss på Dalarnas Takmontage för ett erhålla mer information om takläggning i Dalarna.

Byta tak i Dalarna

Det går inte att säga exakt hur ofta ett tak behöver bytas ut eftersom det beror på flera olika faktorer som exempelvis materialet som använts och hur väl arbetet utfördes. Andra faktorer är väder och vind, om taket har några skador och om fastigheten används regelbundet. Under de mest gynnsamma förhållandena finns det hus som har takbeläggningar som utfördes för 50 år sedan, eller mer, som fortfarande håller tätt. Andra fastigheter som inte har samma gynnsamma förhållande kanske har ett tak som inte håller tätt redan efter 15-20 år efter takomläggningen. Dalarnas Takmontage kan hjälpa dig med en besiktning av ditt tak och lämna förslag på åtgärder. Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök genom formuläret på vår hemsida, utan att du förbinder dig att köpa något.

Dalarnas Takmontage arbetsprocess vid takbyte

När vi utför en takläggning i Dalarna börjar vi alltid med att komma ut till fastigheten för att inspektera fastighetens tak och andra förutsättningar för takbytet. För oss är säkerhet och möjligheten att utföra arbetet med ett perfekt resultat ytterst prioriterat vilket gör att vi skräddarsyr takläggningen genom en mycket noggrann planering. Det gör att vi alltid kan uppnå de förväntningar som varje kund har på takbytet. Hembesöket är självklart kostnadsfritt och utan att du förbinder dig för något. Efter vårt besök kan vi erbjuda dig en offert för din takomläggning med ett konkurrenskraftigt pris.

Personal på Dalarnas Takmontage
Takbyte i Dalarna

Arbetets utförande

När vi utför ett takbyte använder vi endast godkänt material med en långlivslängd från stora takmaterialsleverantörer. Våra skickliga takläggare i Dalarna är utbildade inom takarbete och plåtslageri och har även en lång erfarenhet inom takbranschen. Det gör att våra medarbetare har den kompetens och kunskap som krävs för att klara av att lägga alla typer av tak även vid avancerad takläggning.

Efter att du har accepterat vår offert börjar vårt arbete med att sätta upp en ställning, om det behövs, och därefter river vi bort den gamla takbeklädnaden. Allt byggavfall slängs i en container och transporteras därefter iväg för återvinning, enligt kommunens riktlinjer. Därefter lägger vi nytt tätskikt, sätter reglar och lägger ny takbeklädnad.

Garantiåtaganden

När vi är klara med arbetet och efter att du som beställare har besiktigat vårt arbete och godkänt detta så överlämnar vi garantiåtaganden för vårt arbete och för materialet. Om du väljer att lägga nytt tak med takprodukter från Monier kan vi erbjuda dig marknadens bästa garantier. Då får du 15 års garanti på både arbete och takmaterialet. Dessutom får du också en funktionsgaranti, som vi kallar för Tätt-i-tak, som garanterar dig att ditt tak kommer att hålla tätt i upp till 15 år framåt. Det betyder att du kan vara trygg med vår takläggning även efter att du fått ditt tak lagt.

Behöver du hjälp med takbytet?

Klicka på knappen nedan och fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och tar fram ett skräddarsytt förslag till dig.

Boka hembesök

ROT-avdrag för privatpersoner

Som privatperson har du möjlighet att göra ett skatteavdrag som motsvarar 30 procent av våra arbetskostnader för takläggning i Dalarna. För att kunna erhålla ett ROT-avdrag krävs det att du uppfyller några villkor som bland annat att du är myndig, att du äger fastigheten och att du har betalat in minst motsvarande belopp i skatt. Det krävs också att du har utrymme kvar av ROT-avdraget och inte har använt det för andra renoveringar tidigare under året.

Dalarnas Takmontage uppfyller självklart alla krav som ställs på företagen som ska utföra arbetet. Dessutom kan vi erbjuda dig avdraget redan på fakturan. Det innebär att du slipper ligga ute med pengarna men också att vi tar över all administration kring skatteavdraget.

Installera solceller vid takläggning

Många väljer att i samband med att de ska byta tak även att installera solceller för sin fastighet. Detta för att kostnaden för solcellsinstallationen blir något lägre då vi redan har personal och utrustning på plats. Det är också många som behöver utföra en takläggning i samband med att de ska installera en solcellsanläggning så att de inte behöver bekosta en ny installation av solcellerna inom några år, då taket måste bytas ut.

Dalarnas Takmontage kan idag erbjuda våra kunder både försäljning av solceller men också installation av solcellsanläggningar. Våra certifierade solcellsmontörer har en lång erfarenhet inom branschen vilket borgar för att du får en solcellsanläggning som ger dig mest effekt för pengarna.

Solceller installerade av Dalarnas Takmontage

Varför installera solceller?

Att installera solceller innebär att du producerar en del av den elektricitet som din fastighet använder själv. Det finns många fördelar med att installera en solcellsanläggning som bland annat att du blir mindre känslig mot elbolagens prishöjningar men också att du bidrar till en bättre miljö.

Den vanligaste orsaken att installera solceller är dock att det kan bli en mycket lönsam investering. En solcellsanläggning har en återbetalningstid på cirka 10-12 år och därefter kan du erhålla en bra avkastning i form av sänkta energikostnader för din fastighet i ytterligare 13-20 år. Under de senaste 8 åren har priserna för solceller sjunkit drastiskt vilket gör att de flesta har möjlighet att investera i en egen solcellsanläggning idag.

Boka ett kostnadsfritt hembesök

Du är välkommen att kontakta oss på Dalarnas Takmontage för att erhålla mer information om takläggning i Dalarna eller om solceller. Du kan också boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan inspektera ditt tak, lyssna på dina önskemål och bidra med rådgivning, utan att du förbinder dig för något. Dalarnas Takmontage är ditt självklara val av leverantör då du vill få professionell hjälp med att installera en solcellsanläggning eller byta tak i Dalarna.