Valmat tak

Valmat tak

Ett valmat tak har fyra takfall som går ned mot både långsidorna och kortsidorna på en fastighet. Taket har sitt ursprung från Tyskland men är även ett populärt tak i Sverige då det ger fastigheten ett mer exklusivt utseende.

Om valmat tak

För den som vill få en unik karaktär på sin fastighet så kan ett valmat tak bidra till att höja utseendet på huset. Till skillnad mot ett sadeltak, som har två takfall, så får ett valmat tak med fyra takfall ett mer begränsat utrymme på vindsvåningen.

Att bygga ett valmat tak är mer kostsamt än att bygga ett sadeltak, vilket beror på att takkonstruktionen behöver anpassas för fyra takfall istället för två. Det finns också valmat tak som har olika längd på sina takfall, som exempelvis att takfallen mot kortsidorna är kortare än mot långsidorna. I de fallen kallas taket istället för trapetstak.

Idag har valmade tak åter igen blivit populära att bygga på mindre bostadshus och villor. Dock är det relativt ovanligt för mindre typer av byggnader som exempelvis förråd, garage eller inbyggda uteplatser där man vanligtvis istället väljer pulpettak.

Takmaterial för valmat tak

För ett valmat tak kan alla typer av takmaterial läggas, exempelvis betongpannor, tegelpannor, plåttak och ytpapp. Dock är det vanligast att man lägger takpannor eller takplåt då det bidrar till att höja utseende på taket.

Vid ett takbyte för ett valmat tak så ska de takläggare som ska utföra arbetet har rätt kompetens och erfarenhet. Detta då överföringarna mellan varje takfall behöver både bli helt tätt och se bra ut.

Hos Dalarnas Takmontage, Dalarnas mest rekommenderade takföretag, kan du anlita takläggare som är specialister på alla typer av tak och takmaterial. Vi kan hjälpa dig att lägga om taket på ditt valmade tak med ett perfekt resultat.

Fördelar med valmat tak

Är inte lika känslig mot vind

·       Ger ett bra skydd för taket även på kortsidorna och för husets alla fyra fasader

·       Med en bra taklutning så kan snö och regn enkel trinna av själv

·       Alla takmaterial kan användas

·       Det går att installera solpaneler mot flera väderstreck

Ska du lägga om taket på ditt valmade tak?

Dalarnas Takmontage erbjuder privatpersoner,företag och bostadsrättföreningar tjänster som takläggning och installation av solpaneler. Om du vill få hjälp med att lägga om taket på din fastighet som har valmat tak har vi erfarna och kompetenta takläggare som är experter på alla typer av tak.

Installera solceller i samband med takläggning

Om du planerar att installera en egen solcellsanläggning är det lämpligt att göra detta i samband med ett takbyte. Detta för att solceller har en livslängd som är likvärdigt med takmaterial men även då det blir kostnadseffektivt då vi redan har personal, ställning och utrustning på plats redan.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig sänka dina energikostnader med hjälp av solenergi.

Du kan också använda formuläret på vår sida föratt boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan komma ut till din fastighet och inspekteraditt tak och lyssna på dina önskemål. Därefter kan vi överlämna en offert medett rimligt pris för din takläggning.

Valmat tak