Takläggare i Gävleborg

Dalarnas Takmontage

Som villaägare är du säkert redan medveten om att du med tiden behöver utföra olika typer av renoveringar som exempelvis renovera fasaden, dränera tomten eller lägga om taket. Taket har en viktig funktion för varje hus och därför är det alltid bäst att anlita en professionell takläggare för sitt takbyte i Gävleborg så att arbetet utförs rätt.

Välja rätt takläggare vid takbyte i Gävleborg

Är det dags att lägga om taket på din fastighet i Gävleborg finns det många takläggare att välja mellan som håller en hög servicenivå och som utför arbetet med högsta kvalitet. Oavsett om du söker efter takläggare i Hofors, Hudiksvall, Ockelbo eller Sandviken kan du vända dig till Takexperter som erbjuder kostnadsfria offerter från takläggare på din ort.

När du beställer offerter genom Takexperter kan du vara trygg med att du endast får offerter från granskade takföretag. Samtliga takföretag som är anslutna till Takexperter har utbildad personal som utför arbetet enligt gällande branschregler och goda recensioner från tidigare kunder.

Professionell hjälp från start till mål

När du anlitar en takläggare för ditt takbyte i Gävleborg kan du få hjälp med alla delar i projektet. En takläggare kan bistå med konsultation då du ska välja takbeklädnad men även hjälpa till med en ansökan om bygglov, om du ska göra ändringar på taket.

Många takläggare erbjuder sig också att köpa det takmaterialet som ska användas, vilket gör att du kan få ta del av företagets rabatter.

Den takläggare som du anlitar kommer även att utvärdera vilka förutsättningar som råder för projektet då det kommer till bland annat taksäkerhet och utförandet. Det gör att du kan vara trygg med att arbetet kommer att utföras säkert, korrekt och enligt gällande branschregler för högsta kvalitet och maximal livslängd.

Fördelar med att anlita en takläggare vid takbyte i Gävleborg

• Utbildade och erfarna takläggare utför arbetet med högsta säkerhet och med ett perfekt resultat.

• Arbetet utförs snabbt och effektivt vilket innebär att taket inte riskerar att stå öppet någon längre tid samtidigt som de boende inte behöver bo på en arbetsplats längre än nödvändigt.

• Du kan använda ROT-avdrag vilket innebär att du får göra ett skatteavdrag på motsvarande 30 % av arbetskostnaderna.

• Du får garantier på arbetet så att du kan vara trygg även efter att taket är lagt.

• När professionella takläggare utför takarbetet så får du ett snyggt tak med maximal livslängd.

Ett takbyte för en mindre villa tar bara några dagar

Dag 1 – Den gamla takbeklädnaden, takpappen och läkten rivs av och forslas sedan bort för återvinning.

Dag 2 – Ny takpapp/tätskikt läggs på taket så att det blir helt tätt, enligt gällande branschregler.

Dag 3 – Ny läkt monteras och nya vindskivor sätts upp.

Dag 4 – Den nya takbeklädnaden läggs på taket och dagvattenprodukter monteras.

Ovanstående tidsplan gäller då tre takläggare monterar de vanligaste takbeklädnaderna på ett vanligt sadeltak på cirka 120 kvm där det inte krävs avancerad takläggning.

Kostnad för att anlita takläggare i Gävleborg

Att byta tak på sin villa innebär ofta en större investering vilket gör att många gärna drar på sitt takbyte så länge det går. Risken med att vänta för länge är att det kan bli mycket dyrbart om det kommer in fukt på vinden som gör att takbjälklaget och undertaket får röta. Har ett tak uppnått sin fulla livslängd eller släpper taket igenom fukt och vatten bör du snarast genomföra en takomläggning.

Exakt vad det kostar att genomföra ett takbyte beror till stor del på vilken takbeklädnad du ska lägga och hur stort taket är. Att lägga ett nytt plåttak på en mindre villa kostar från 70 000 kronor medan ett takbyte för en större villa där tegelpannor används kan hamna på uppåt 300 000 kronor. Läs våra prisexempel för takbyte.