Mansardtak

Mansardtak

Mansardtak är en fransk modell av det traditionella sadeltaket som började bli populärt under 1600-talet. Mansardtak har två takfall längs med husets långsidor där det avslutade takfallet har en brantare lutning, vilket bidrar till att taket får ett mer exklusivare utseende.

Om mansardtak

Mansardtak, även kallat brutet tak, ger inte bara fastigheten en egen karaktär. Det bidrar även till att man får ett större utrymme på vindsvåningen än man får med ett vanligt sadeltak, vilket gör det lättare att inreda. Med mansardtak kan man också använda takfönster längs med de sluttande väggarna för att få in bra ljus på vindsvåningen.

Eftersom ett mansardtak har två takfall, ett flackare takfall från nocken som sedan övergår i ett brant takfall, krävs god taksäkerhet. Detta så att de som ska underhålla taket säkert kan utföra arbetet.

För den brantare delen av taket behöver man inte tänka på att snö kommer samlas då både snö och regnvatten enkelt att glida av taket tack vare lutningen. Första takfallet brukar dock vara betydligt flackare vilket gör att det finns en risk att snö samlas på taket som behöver skottas bort för hand.

Olika takmaterial för mansardtak

På ett mansardtak kan alla typer av takbeklädnader läggas som betongpannor, tegelpannor eller takplåt. Vanligast är dock att man lägger takpannor eller takplåt. Om det sista takfallet har en mycket brant lutning eller om det finns utsmyckning i form av exempelvis runda hörn så är dubbelfalsad bandplåt det mest lämpligaste takmaterialet.

Fördelar med mansardtak

  • Ett mansardtak har en kraftig taklutning vilket gör att de håller taket rent från snö och regnvatten
  • Ger fastigheten ett mer exklusivt utseende
  • Bidrar till att fastigheten ser större ut
  • Frigör maximalt med utrymme på vindsvåningen
  • Alla typer av takbeklädnader kan läggas på ett mansardtak

Utföra en takomläggning på ett mansardtak

När det är dags att genomföra en takomläggning på sitt mansardtak så rekommenderas att man inte utför arbetet själv. Detta då det krävs en mycket hög taksäkerhet i samband med arbetet, men även att takmaterial ska monteras så att det sitter fast ordentligt.

Vi hos Dalarnas Takmontage är specialister på alla typer av takmaterial och taktyper. Vi kan hjälpa dig med en säker och korrekt takläggning av ditt mansardtak. När du anlitar oss för din takomläggning så kan vi hjälpa dig genom hela projektet, från projektering och inköp av material till genomförandet och efterkontroller.

Kvalitetskontroller, dokumentation och garantier

Efter varje arbetsmoment utför vi kvalitetskontroller och dokumenterar så att du kan vara säker på att arbetet blir utfört enligt gällande branschregler och med godkänt material. Dessutom lämnar vi även trygga takgarantier på ditt nya tak.

Vill du få mer information eller vill du boka ett kostnadsfritt möte kan du kontakta oss genom vårt formulär på sidan. Då kan vi inspektera ditt tak, lyssna på dina önskemål och därefter överlämna en prisvärd offert för ditt takbyte.

Frågor och svar vid takomläggning på mansardtak

Vilket takmaterial är bäst på ett mansardtak?

Takpannor eller takplåt är lämpligast för mansardtak, även om alla typer av takmaterial kan användas. För mycket branta takfall eller då det finns utsmyckningar på taket är det bästa takmaterialet falsad bandplåt.

Hur lång tid tar det att lägga om ett mansardtak?

Tiden för att lägga om ett mansardtak är något längre än för ett sadeltak, som tar cirka 2 – 4 veckor. Eftersom ett mansardtak oftast har en kraftig taklutning krävs takställning och ibland även annan säkerhetsutrustning. Det gör att arbetet går lite långsammare än då man lägger om taket på ett sadeltak. Dessutom kan en kraftig taklutning bidra till att takmaterialet behöver ytterligare fästanordning så att det sitter säkert.

Vilken årstid är bäst då man ska lägga om taket?

En takomläggning kan ske året om, även under vintern. Dock bör man under de regnigare perioderna hålla koll på väderleken så att man inte påbörjar en takomläggning i samband med att det kommer regn.

Mansardtak