Pulpettak

Pulpettak

Pulpettak är ett tak som bara har ett takfall som börjar vid huset fasad på den ena långsidan och sedan går rakt över, ofta meden svag lutning, till husets andra långsida. Taktypen var populär på 1930-talet men är fortfarande vanligt för olika typer av byggnader och bostadshus.

Om pulpettak

Ett pulpettak, även kallat snedtak, är ett populärt tak på mindre tilläggsbyggnader som exempelvis en friggebod eller ett garage. Det är också ett tak som lämpar sig väl för långa byggnader på upp till 30 meter, som exempelvis garagelängor eller landbruksbyggnader.

Taktypen är även vanligt på så kallade funkishus och moderna, ej traditionella, bostadshus där taket bidrar till att ge fastigheten en speciell karaktär. Många väljer att ha brutna snedtak där ytterligare ett takfall börjar vid fasaden en bit under huvudtaket på samma långsida.

Ett annat alternativ är att ha två snedtak, ett på varje långsida, men som då börjar på olika höjder. Det ena taket ligger ovanpå fasadsidan och det andra börjar längre ned från fasaden. Genom att man kan kombinera ett pulpettak på flera olika sätt kan man skapa ett helt unikt utseende för sin fastighet.

Takmaterial för pulpettak

Eftersom ett snedtak ofta har ett ganska flackt takfall, vanligtvis mellan 3 – 10 grader, så går det inte att använda alla typer av takbeklädnader på taket. Då betongpannor, tegelpannor och profilerad plåt kräver en minsta taklutning på 14 grader så återstår endast takmaterial som bandplåt och ytpapp. Bandplåt med dubbelfalsning kan läggas på tak som har en minsta taklutning på 6 grader medan ytpapp kan läggas på alla tak, även platta tak.

Det kan också vara bra att tänka på att då taket har en flack lutning så kommer det att samlas en hel del snö på taket under vintern. Det innebär att man kommer att behöva skotta sitt tak med jämna mellanrum.

Fördelar med pulpettak

  • Är vanligtvis den billigaste taktypen, vilket gör det ekonomiskt för mindre byggnader
  • Ger fastigheten en unik karaktär och ett modernt utseende
  • Med en svag taklutning blir det säkrare att gå på taket i samband med snöskottning och annat underhåll
  • Ett flackt snedtak gör att taket inte blir så högt

Låt våra takläggare lägga om ditt pulpettak

Vill du få hjälp med en takomläggning på ditt snedtak kan du vända dig till oss på Dalarnas Takmontage som är specialister på alla typer av tak och takmaterial. Du är välkommen att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan inspektera ditt tak och därefter överlämna en offert med ett rättvist pris.

Frågor och svar om pulpettak

Är ett snedtak dyrare än ett sadeltak?

Nej, för en byggnad med normalstorlek så är snedtak billigare att bygga än ett sadeltak. Om byggnaden däremot är lång kan det krävas att takstommen förstärks vilket då kan innebära att taket blir dyrare än ett sadeltak.

Vilka takmaterial kan användas på ett pulpettak?

Om man har ett takfall som är på minst 14 grader kan alla typer av takmaterial användas. Dock är det vanligast att ett snedtak har en lutning på mellan 3 – 10 grader vilket gör att man endast kan använda bandplåt med dubbelfalsning, ned till 6 grader, och ytpapp.

Kräver ett pulpettak mer underhåll än andra tak?

Ja, då ett snedtak har en svag taklutning så samlas mycket löv och annat trädgårdsavfall på taket som kan leda till att det bildas mossa eller alger. Därför behöver taket oftare rengöras är tak med en kraftig taklutning. Även under vintern krävs det att taket underhålls i form snöskottning, då snön inte alltid glider av själv.

Pulpettak