Sargtak

Sargtak

Ett sargtak, även kallat platt tak, är ett tak som vanligtvis används för större byggnader som exempelvis stora bostadsfastigheter, industrilokaler, gallerior och kontorsbyggnader. Platta tak är också en typ av tak som har blivit trendigt att bygga på funkishus och modernare villor där man vill skapa en unik karaktär på sin fastighet.

Om sargtak

För stora byggnader kan det vara svårt att använda taktyper som har taklutning då det bidrar till att taket och utrymmet undertaket blir väldigt stort. Med ett platt tak så får man istället en lägre byggnad samtidigt som taket även kan användas för olika ändamål.

Med platta tak kan taket användas för mer än bara ett skydd mot väder och vind. För kontor och industrier har man ofta olika typer av utrustning monterat på taket som exempelvis ventilation. Det går också att anlägga uteplatser på ett platt tak vilket gör att man kan få en härlig utemiljö att vistas i även i stadsbebyggelse.

Underhåll av sargtak

Ett platt tak behöver mer underhåll än tak med kraftig taklutning då löv, grenar och annat naturavfall ofta samlas på taket. Om man inte avlägsnar naturavfall kan det leda till att det samlas fukt på taket som bidrar till påväxter som mossa och alger. Under vintern behöver man även skotta taket så det inte samlas för mycket snö som kan skada taket.

Ett platt tak kräver även mer avancerade dagvattensystem som leder bort vattnet från taket. Ofta placerar man ut brunnar på taket som genom ett rörsystem leder ned vattnet till stuprören.

Takmaterial för sargtak

För platta tak och alla andra tak med en taklutning på mindre än 6 grader kan man endast använda ytpapp som takmaterial. Detta då betongpannor och plåttak kräver en minsta taklutning på 14 grader. Ytpapp läggs som en tvålagerlösning där första lagret utgör takets tätskikt och det andra lagret takets ytskikt.

Den takpapp som används som yttre takskikt är armerad och doppat i kallasfalt som sedan får en yta med skiffer, vilket gör att takmaterialet står sig bra emot väder och vind. Nackdelen med ytpapp är att det har en livslängd på cirka 25 år vilket gör att man oftare får genomföra takbyten på platta tak.

Fördelar med sargtak

  • Ytpapp är ett billigt takmaterial som går snabbt att lägga, vilket gör att en takomläggning inte behöver bli så kostsam
  • Utrymmet på taket kan användas för olika typer av utrustning eller för att inreda en uteplats
  • Då taket saknar lutning är det säkrare att utföra underhåll på taket
  • Fastigheten får en låg höjd till skillnad mot andra taktyper
  • För moderna villor kan ett platt tak bidra till att fastigheten får ett unikt utseende

Behöver du hjälp med att lägga om ditt sargtak?

När du behöver hjälp med att lägga ny ytpapp på ditt sargtak kan du vända dig till oss på Dalarnas Takmontage. Vi har utbildade och erfarna takläggare som är experter på alla typer av tak och takmaterial, även för platta tak.

Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök genom vårt formulär på sidan så vi kan komma ut till din fastighet för att inspektera ditt tak och bistå med råd. Därefter kan vi överlämna en offert med ett rimligt pris för din takomläggning.

Sargtak