Dalarnas Takmontage taktyper

Takmaterial
No items found.

Är det dags att lägga nytt tak är det lättast att lägga om taket med samma typ av tak som du redan har. Du kan förvisso byta takbeklädnad om du vill men i vissa fall kan det krävas att du behöver bygglov om din fastighet ligger i ett detaljplanerat bostadsområde. Om du ska byta en takbeklädnad till någon annan typ av takbeklädnad finns det flera olika taktyper att välja mellan som har sina unika egenskaper. När du planerar att byta tak är du välkommen att kontakta oss på Dalarnas Takmontage för kostnadsfri rådgivning kring ditt nya tak.

Att välja rätt taktyp

När du ska bygga nytt hus i ett detaljplanerat område finns det oftast inte någon möjlighet att välja någon annan typ av tak än det som de andra fastigheterna har i området. Dock kan du ansöka om bygglov för att få välja ett annat tak eller så kan du välja en annan taktyp som har ett likartat utseende som de andra taken i området. Om du bygger en friliggande fastighet utanför detaljplanerat område kan du välja fritt bland de olika taktyperna. Det man bör tänka på och som kan vara viktigt då du ska välja tak är att olika taktyper väger olika mycket, kräver olika taklutningar och har olika livslängder. Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök där vi på Dalarnas Takmontage kan komma ut till din fastighet för att ge råd kring olika taktyper och lämna ett pris på din takomläggning.

Betongpannor

Betongpannor är en av de billigaste takbeklädnaderna och är vanligt att man lägger på tak i samband med nybyggnationer. Betongpannor är tillverkade i betong som sedan ytbehandlas med en matt eller glansig yta. Pannorna finns i olika färger som tegelröd, röd, grå eller svart färg. Det gör att det går att hitta en färg som passar in med huset design i övrigt. Betongtak är mycket tåligt vilket gör att de inte går sönder så lätt då man går taket dock väger de mer än andra takbeklädnare per kvadratmeter, cirka 36 kilo per kvadratmeter. Därmed krävs det att det finns en takkonstruktion på fastigheten som klarar av vikten från betongplannorna så att taket inte viker sig och ramlar in. Betongpannor kräver en taklutning på minst 14 grader och har en livslängd på cirka 40 år.

Plåttak

Plåt är en takbeklädnad som man har använt sedan 1500-talet. Plåt är också en billig takbeklädnad som kan läggas på alla typer av fastigheter. Plåttak finns i en mängd olika utföranden som exempelvis enkel stålplåt som är ytbehandlat med aluminium eller zink, bandplåt, aluminiumplåt och koppar. Plåtslagare som lägger plåttak har en stor yrkeskunnighet vilket krävs då de ska beskära plåt för olika tak och dess vinklar. Ett populärt tak är plåttak med bandtäckning vilket får taket att se mer exklusivt och gammalmodigt ut. Plåt har en vikt på cirka 3,5 till 5,5 kilo per kvadratmeter, beroende på vilken tjocklek man väljer, vilket gör att denna taktyp passar utmärkt på tak som inte klarar av tyngden från betong- eller tegelpannor. Plåt kräver en taklutning på minst 6-14 grader, beroende på plåttyp, och har en livslängd på cirka 40 år.

Lertegel

Lertegel är ett av de äldsta takmaterialen som används än idag. Ett lertegeltak kan hålla i över 100 år under gynnsamma förhållanden. Detta innebär att man ofta lägger om taket med samma tegelpannor då man gör ett byte av underlagspapp och lägger nytt tätskikt på taket. Idag finns det bara en tillverkare av tegelpannor kvar i Sverige, Vittinge, men produktionen är dock mycket god då lertegeltak fortfarande är mycket populärt, trots att det är ett av de dyraste taken. Ser man över tid så kan en investering i ett lertegeltak ändå bli lönsamt samtidigt som ett tak med tegelpannor är mycket elegant och även blir än vackrare med åren. Tegelpannor är lättare än betongpannor, cirka 30 kilo per kvadratmeter, men kräver dock att huset har en stabil konstruktion som klarar vikten. Lertegel kräver en taklutning på minst 22 grader och har en livsläng på 100 år eller mer.

Ytpapp

Takpapp används normalt som underlag då man lägger ett tak bestående av tegelpannor, betongpannor eller plåt. Men takpapp kan också användas som ytskikt på ett tak och kallas då för ytpapp, vilket är lite tjockare papp som är tillverkat med asfalt vilket ger taket ett bra skydd mot sol, väder och vind. Ytpapp används vanligtvis på platta tak eller där lutningen understiger 6 grader så att andra takbeklädnader inte fungerar. Ytpapp är också vanligt att lägga på fristående mindre byggnader som garage, carportar, friggebodar eller förråd. Även då man lägger ett tak med ytpapp så lägger man först ett lager takpapp och ett tätskikt som ska skydda taket från att fukt tränger. Dock slipper man arbetet med att sätta upp bärläkt. Vilket gör att ett tak av ytpapp kräver minimalt med arbete samtidigt som materialet är billigt. Ytpapp har en livslängd på cirka 30 år.

Material relaterat till artikeln

No items found.

Senaste artiklarna

Boka ett kostnadsfritt hembesök

Du är varmt välkommen att ​​​​​​​boka in ett kostnadsfritt hembesök. Hembesöket är givetvis helt kostnadsfritt och utan köpkrav.

Helt kostnadsfritt
Inget köpkrav
Tack! Vi återkopplar så fort vi kan!
Felmeddelande
Oj, något gick fel!